1. septembra inicijativa "Za kulturne politike" poslala pisma političkim akterima o otvaranju dijaloga o kulturnim politikama

Pismo je upućeno: Andreju Bursaću - članu gradskog odbora za kulturu, Igoru Pavličiću - gradonačelniku Novog Sada, Tijani Pavlov - načelnici za kulturu grada Novog Sada, Milošu Pavkovu - predsedniku Saveta za kulturu Grada Novog Sada, Sekretaru skupštine grada, Bojanu Pajtiću - predsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine, Miloradu Đuriću - pokrajinskom sekretaru za kulturu, Dušku Jakovljevu - potpredsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine, Radmili Šišarici - sekretarki Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport AP Vojvodine, Nebojši Bradiću - ministru kulture Republike Srbije, Dimitriju Tadiću - savetniku u Ministarstvu kulture RS, Ani Vučetić - pomoćnici ministra kulture RS za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose, Mileni Burić - samostalnoj savetnici za Pozorišno i plesno stvaralaštvo, Milici Kuzmanović Janković - načelnici odeljenja za savremeno stvaralaštvo i kulturnu industriju (kinematografija), kao i većini političkih stranaka u Srbiji.
 

 
Radna grupa "Za kulturne politike - politika kulture", info@zakulturnepolitike.net
 
Poštovani,

Novosadski umetnici/ce, predstavnici/ce nezavisne kulturne i umetničke scene kao i trećeg sektora okupljeni oko platforme Za kulturne politike – politika kulture, www.zakulturnepolitike.net, prihvatili su poziv Gradske uprave za kulturu, da se otvori produktivan dijalog o kulturnoj praksi i politici u Novom Sadu.
 
Dijalog razumemo kao metod koji će dovesti do:
a) precizne analize prakse svih delatnika u kulturu, uključujući i Gradsku upravu za kulturu
b) definisanja problema i potreba sa kojima se kulturna delatnost u Novom Sadu suočava.

 
Uvereni da naša inicijativa može bitno doprineti stvaranju boljih uslova za rad svih aktera umetničke i kulturne infrastrukture formirali smo tim za saradnju sa Gradom. Ovaj tim čine:               

Zoran Pantelić, umetnik, Centar_kuda.org
Silvia Dražić, filozofkinja, Art Klinika
Kristian Lukić, istoričar umetnosti, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Ivana Inđin, promoterka umetnosti za društvene promene i edukatorka, Kamerno pozorište muzike Ogledalo
Đula Šanta, umetnik, sekretar SULUV-a
Branka Miličić, umetnica, Grupa Baza
Olivera Radovanović, istoričarka umetnosti, Zelena mreža Vojvodine  
Nataša Vujkov, umetnica i pedagog
+ jedan predstavnik iz asocijacije nezavisnih omladinskih grupa (CK13, Akademija slobodnih studija, NLO - novosadska lezbejska organizacija, itd.)

Smatramo da se zahtevi naše grupe mogu okupiti u tri prioritetna pitanja koja predlažemo kao urgentne teme za razgovor tokom našeg prvog susreta:

1.  Formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u gradu
2.  Transparentnost i javnost u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava
3.  Učešće građana u procesima donošenja odluka

Tek tematizovanje i usaglašavanje oko ovih suštinskih pitanja može da pruži opšti okvir za rešavanje svih konkretnih i tekućih problema.

Napominjemo takođe da je jedan od uslova javnost svih naših dogovora i sastanaka, kako bi sprečili bilo kakvu zloupotrebu, poluistine, mistifikacije i glasine koje bi mogle usporiti ili čak dovesti u pitanje  buduću saradnju.
 
Radna grupa Za kulturne politike - politika kulture je uverena da u Gradu postoji potencijal predvođen umetnicima, umetničkim udruženjima, radnicima u kulturi, nezavisnim istrazivačima i predstavnicima trećeg sektora čije znanje i dosadašnje bogato iskustvo mogu doprineti revitalizaciji i regulaciji sektora kulture i čiju spremnost za angažman Gradska uprava ne bi trebala olako da prenebregne.

Srdačan pozdrav

Radna grupa
Za kulturne politike - politika kulture

Koordinator inicijative ZKP
Jovana Budošan